Integrovaní žáci

Zveřejněno: 05.09.2018.

Plán práce VP – Integrovaní žáci
Září

Vytváření IVP pro integrované žáky – spolupráce s třídními učiteli a případná pomoc.

 Říjen -   Leden 

- spolupráce s poradnou 
- kontakty mezi poradnou a učiteli 
- konzultace
- pomoc žákům, učitelům a rodičům při problémech
- spolupráce se spec. pedagogem p. Límovou každý sudý čtvrtek

 Únor

Vyhodnocení IVP

 Březen -   Květen

- spolupráce s poradnou  
- kontakty mezi poradnou a učiteli 
-  konzultace
- pomoc žákům, učitelům a rodičům při problémech

Červen

Vyhodnocení IVP
Nepřehlédněte!

Sběr papíru

Zveřejněno: 27.09.2021.

Upozorňujeme občany, že v termínu od 11.-12.10. bude probíhat v základní škole sběr papíru a kartonu. Vytříděný, svázaný a zvážený sběr přivážejte k postrannímu vchodu školy, nejlépe v ranních…
Zobrazit celé