Ovoce a zelenina do škol

Zveřejněno: 03.10.2018.

Ovoce a zelenina do škol je evropský projekt podpory zdravé výživy. Program probíhá  již od školního roku 2009/2010. Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Tato podpora byla doposud poskytována žákům 1. až 5. ročníku bezplatně jednou týdně na ovoce, zeleninu či ovocné šťávy. Avšak od tohoto školního roku se nabídka nově rozšířila ještě pro žáky druhého stupně a musím říci, že ze strany dětí byla přijata s velkým zájmem. Dodávky čerstvého ovoce a zeleniny nám zprostředkovává firma BOVYS, která si mj. pro žáky prvních, druhých a třetích tříd připravila 29. listopadu  zábavně – vzdělávací program doprovázený maskotem Bovýskem. Děti byly odměněny malým dárečkem.

Je pěkné spatřit v dětských očích jiskřičky radosti, které s nedočkavostí vyhlížejí, jaký druh ovoce či zeleniny je čeká každou středu po prvním zvonění  před kabinetem prvního stupně.

Nepřehlédněte!

Ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem

Zveřejněno: 03.01.2022.

V příloze je aktuální ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem.
Zobrazit celé

Změna tarifu - tělocvična

Zveřejněno: 03.01.2022.

Upozorňujeme na změnu tarifu za pronájem školní tělocvičny- za 1 hod. pronájmu budou nově od 1.1.2022 platit členové Sokola 250,-Kč, ostatní 350,-Kč.
Zobrazit celé

Lyžování na Pekláku

Zveřejněno: 02.01.2022.

Upozorňujeme, že v týdnu od 17.-21.1.2022 nebudou ještě lyžařské kurzy z důvodu nedostatku sněhu probíhat.
Zobrazit celé