Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Šablony pro MŠ a ZŠ 2023-2025

Zveřejněno: 7.9.2023

V průběhu následujících dvou let bude základní i mateřská škola využívat další „šablony“. MŠMT poskytlo tuto dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši cca 3 mil.Kč. Ta nám umožní uhradit mzdu školního asistenta a speciálního pedagoga, ale také budeme moci podpořit inovativní vzdělávání (čtenářskou a matematickou gramotnost, cizí jazyky, uměleckou gramotnost, inkluzi, přírodovědné a technické vzdělávání) žáků při ZŠ, MŠ, školní družině a školním klubu. Můžeme taktéž čerpat finanční prostředky na pomůcky, exkurze a výlety nebo na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Díky této finanční injekci budeme moci realizovat činnosti a nakoupit pomůcky, na které bychom z běžného rozpočtu neměli.

                                                                                                                                                        Mgr. Marie Andrlová