Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Dokumenty

Náboženství a kroužek angličtiny

Zveřejněno: 27.9.2023

...

Organizace školního roku 2023/2024

Zveřejněno: 21.9.2023

V příloze najdete organizaci školního roku 2023/2024 - termíny prázdnin, ředitelského volna, třídních schůzek a zápisu do 1. třídy.  ...

Whistleblowing

Zveřejněno: 1.9.2023

V příloze najdete vnitřní oznamovací systém, Prohlášení o implemetaci Směrnice EU o whisleblowingu a Formulář pro oznamování protiprávního jednání. ...

Dotazníky pro rodiče budoucích prvňáčků

Zveřejněno: 13.3.2023

Prosíme o vyplnění dotazníků a donesení k zápisu. Ulehčíte tím administrativě při zápise. Děkuji ...

Inspekční zprávy

Zveřejněno: 5.1.2023

...

GDPR

Zveřejněno: 14.4.2021

...

Výroční zprávy

Zveřejněno: 2.3.2020

...

Přehled o poskytovaných službách pro žáky s SVP

Zveřejněno: 18.10.2018

Přehled o poskytovaných službách pro žáky s SVP  Škola poskytuje tyto služby: Činnost třídního učitele Věnuje pozornost žákům zaostávajícím v učení Může navrhovat či doporučit vyšetření v p...

Učební plány

Zveřejněno: 9.10.2018

Učební plány pro 1. a 2. stupeň naleznete v příloze. ...

Rozvrhy žáků a učitelů

Zveřejněno: 9.10.2018

Rozvrh pro 1. a 2. stupeň a rozvrh učitelů pro školní rok 2023/2024 naleznete v příloze. ...

Prevence

Zveřejněno: 9.10.2018

Preventivní program naleznete v příloze....

Integrovaní žáci

Zveřejněno: 5.9.2018

Plán práce VP – Integrovaní žáci Září Vytváření IVP pro integrované žáky – spolupráce s třídními učiteli a případná pomoc.  Říjen - Leden - spolupráce s poradnou - kontakty mezi poradnou a učit...

Ke stažení

Zveřejněno: 10.11.2017

...

Sběr papíru

Zveřejněno: 18.3.2024

Vážení spoluobčané, rádi bychom vás upozornili na to, že v termínu od 22. -24. 4. 2024 bude probíhat v základní škole sběr papíru a kartonu. Vytříděný, svázaný a zvážený sběr přivážejte, prosím, k pos...

Kalkulace ceny obědů ve školní jídelně platná od 1. 1. 2024

Zveřejněno: 13.12.2023

V příloze jsou ceny stravování ve školní jídelně, které budou platné od 1. 1. 2024. Ceny musely být zvýšeny vzhledem k neustále rostoucím cenám potravin.  ...

Šablony pro MŠ a ZŠ 2023-2025

Zveřejněno: 7.9.2023

V průběhu následujících dvou let bude základní i  mateřská škola využívat další „šablony“. MŠMT poskytlo tuto dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši cca 3 mil.Kč. Ta nám umožní uhradi...

Digitalizujeme školu

Zveřejněno: 2.1.2023

Naše škola je zapojena do projektu DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1. Projekt je realizován z prostředků Evropské unie, termín realizace je leden - pros...

Info pro cizí strávníky

Zveřejněno: 7.2.2022

V důsledku růstu přímých a provozní nákladů školní jídelny se od 1. 3. 2022 zvyšuje cena obědů pro cizí strávníky na 75,-Kč.  ...

Ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem

Zveřejněno: 3.1.2022

V příloze je aktuální ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem. ...

Změna tarifu - tělocvična

Zveřejněno: 3.1.2022

Upozorňujeme na změnu tarifu za pronájem školní tělocvičny- za 1 hod. pronájmu budou nově od 1.1.2022 platit členové Sokola 250,-Kč, ostatní 350,-Kč. ...