Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Nejnovější informace

Modernizace učebny fyziky a chemie

Zveřejněno: 20.5.2024

V letošním roce bude na naší škole realizován projekt s názvem Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v ZŠ Dolní Újezd, v rámci kterého dojde ke kompletní rekonstrukci učebny fyziky a chemie. V učebně ...

McDonald's Cup 2024

Zveřejněno: 15.5.2024

Žáci i žákyně 4. a 5. ročníků se i letos zúčastnili tradičního turnaje v malé kopané McDonald´s Cup. Sportovní turnaje začínají oblastním kolem. My oblastní kolo odehráli na UMT v Litomyšli. Zde ml...

Volby do školské rady 2024

Zveřejněno: 14.5.2024

Vážení rodiče, v příloze jsou informace týkající se voleb do školské rady, které proběhnou dne 12. 6. 2024 prostřednictvím aplikace Bakaláři. Další informace vám byly zaslány v aplikaci Bakaláři.  ...

McDonald´s Cup 4.-5. třídy

Zveřejněno: 1.5.2024

I v letošním roce se naše škola přihlásila do fotbalového turnaje McDoland´s Cup. Nejprve jsme se  zúčastnili obvodního kola v Litomyšli. Podali jsme řadu dobrých výkonů, což stačilo na druhé místo,...

Zájezd do Londýna

Zveřejněno: 25.4.2024

Podzimní zájezd žáků druhého stupně do Londýna je již obsazen. ...

Seznam žáků přijatých do 1. tříd

Zveřejněno: 17.4.2024

viz. příloha ...

2024 Zápis do 1. třídy

Zveřejněno: 16.4.2024

Dne 16.4.2024 proběhl na základní škole zápis do první třídy. Ve škole jsme si připadali jako v Úle. Včelky, broučci, hmyz, kam  se podíváš. Děti procházely stanoviště, kde jako každý rok plnily hrav...

2024 Bike show ve škole

Zveřejněno: 12.4.2024

Na  konci března proběhla na naší škole akce RideWhell teamu. Přestože nám počasí, především velký vítr, nepřálo, akce se vydařila.  Žáci se dozvěděli, jak se má bezpečně jezdit na silnicích, zopako...

2024 Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

Zveřejněno: 11.4.2024

Na dnu otevřených dveří se sešel velký počet budoucích prvňáčků i s rodiči. Společně jsme si prošli školu a budoucí žáčci si mohli vyzkoušet například tablety, interaktivní panel, mikroskopy, roboty a...

2024 Tonda obal na cestách

Zveřejněno: 1.4.2024

Dne 14. února 2024 se na naší škole uskutečnila interaktivní beseda spojená s hrou na téma třídění a recyklace odpadu – Tonda Obal na cestách. Besedy se zúčastnili žáci z celé školy.  Beseda se zamě...

Modernizace učebny fyziky a chemie

Zveřejněno: 20.5.2024

V letošním roce bude na naší škole realizován projekt s názvem Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v ZŠ Dolní Újezd, v rámci kterého dojde ke kompletní rekonstrukci učebny fyziky a chemie. V učebně ...

Volby do školské rady 2024

Zveřejněno: 14.5.2024

Vážení rodiče, v příloze jsou informace týkající se voleb do školské rady, které proběhnou dne 12. 6. 2024 prostřednictvím aplikace Bakaláři. Další informace vám byly zaslány v aplikaci Bakaláři.  ...

Kalkulace ceny obědů ve školní jídelně platná od 1. 1. 2024

Zveřejněno: 13.12.2023

V příloze jsou ceny stravování ve školní jídelně, které budou platné od 1. 1. 2024. Ceny musely být zvýšeny vzhledem k neustále rostoucím cenám potravin.  ...

Šablony pro MŠ a ZŠ 2023-2025

Zveřejněno: 7.9.2023

V průběhu následujících dvou let bude základní i  mateřská škola využívat další „šablony“. MŠMT poskytlo tuto dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši cca 3 mil.Kč. Ta nám umožní uhradi...

Digitalizujeme školu

Zveřejněno: 2.1.2023

Naše škola je zapojena do projektu DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1. Projekt je realizován z prostředků Evropské unie, termín realizace je leden - pros...

Info pro cizí strávníky

Zveřejněno: 7.2.2022

V důsledku růstu přímých a provozní nákladů školní jídelny se od 1. 3. 2022 zvyšuje cena obědů pro cizí strávníky na 75,-Kč.  ...

Ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem

Zveřejněno: 3.1.2022

V příloze je aktuální ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem. ...

Změna tarifu - tělocvična

Zveřejněno: 3.1.2022

Upozorňujeme na změnu tarifu za pronájem školní tělocvičny- za 1 hod. pronájmu budou nově od 1.1.2022 platit členové Sokola 250,-Kč, ostatní 350,-Kč. ...