Základní informace k přijímacímu řízení

Zveřejněno: 1.9.2021

V I. pololetí si žáci vybírají školy. Na začátku listopadu vydá VP brožuru Atlas  SŠ v Pardubickém kraji. Přihlášky na školy s talentovou zkouškou se podávají do konce listopadu. Ostatní žáci se rozhodnou do konce I. pololetí a požádají  VP o vytisknutí přihlášek (na 1 nebo 2 školy, obory).
Doma si žáci s rodiči přihlášky pečlivě zkontrolují, podepíší a nechají potvrdit od lékaře a pana ředitele.  Do školy se přihlášky nevracejí, každý sám si je odesílá na příslušné školy.

Přihlášky do škol s talentovými zkouškami odešlete do 30. 11. 2022,

 přihlášky na ostatní  SŠ do 28. 2. 2023

Na obory s maturitní zkouškou, vykonávají žáci státní přijímací zkoušky z M a Čj. Vyučující se budou ptát žáků, zda se chtějí připravovat. Od října bude na škole probíhat příprava z Čj a M. Žáci se přihlašují u vyučujících. Budeme objednávat učebnice s testy – nahlaste vyučujícím, kdo chcete.

Ti kdo se hlásí na učební obory bez maturity, nekonají povinné přijímací zkoušky.

DOD

Doporučuji navštívit Dny otevřených dveří těch škol, které žáka zajímají (žák + rodič).

Termíny najdete na www stránkách škol nebo na nástěnce VP.

Prosím žáka předem omluvit z vyučování.

 

Burzy škol

(doporučuji jednu burzu navštívit – žák + rodič), pokud víte kam, na burzu nejezděte.

Pardubice, Česká Třebová, Chrudim Hradec, Králové, Brno, Svitavy …

Svitavy

Přehlídka středních škol ve Svitavách 2022,

Termín konání:   čtvrtek 20. 10. 2022, v čase 9 – 17 hod.

Místo konání:    Multifunkční centrum Fabrika ve Svitavách.

 

Přehled škol celé republiky najdete na www.atlasskolstvi.cz.

Přehled škol Pardubického kraje mají žáci k dispozici v tištěné podobě u VP - brožura Atlas škol.

Ve škole mají žáci nabídky různých škol a důležité informace vyvěšeny na nástěnce VP (2. patro, vedle kabinetu M).

Konzultace na Úřadu práce

Dalším vodítkem při výběru školy - budoucího povolání mohou být informace zaměstnanců úřadu práce, kteří mají 100% přehled o nabízených oborech a především o žádaných profesích a o profesích nepotřebných. Žáci mohou navštívit  IPS (informační a poradenské středisko) při úřadu. Také zde pracovníci provádějí testy profesní orientace. Nutno objednat předem.

 

Internetové odkazy, kde můžete hledat pomoc

www.uiv.cz

www.scio.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.skolaonline.cz

www.istp.cz

www.nuv.cz

www.hledam-skolu.cz

 www.infoabsolvent.cz

 

Kalkulace ceny obědů ve školní jídelně

Zveřejněno: 20.10.2022

Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd Kalkulace ceny obědů ve školní jídelně od 1. 11. 2022 MŠ 3 – 6 let přesnídávka 11,-- oběd 30,-...
Zobrazit celé

Info pro cizí strávníky

Zveřejněno: 7.2.2022

V důsledku růstu přímých a provozní nákladů školní jídelny se od 1. 3. 2022 zvyšuje cena obědů pro cizí strávníky na 75,-Kč. ...
Zobrazit celé

Doučování žáků škol

Zveřejněno: 2.2.2022

Na naší škole je realizováno doučování žáků škol, které je financováno Evropskou unií. Další informace jsou v příloze. ...
Zobrazit celé

Ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem

Zveřejněno: 3.1.2022

V příloze je aktuální ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem. ...
Zobrazit celé

Změna tarifu - tělocvična

Zveřejněno: 3.1.2022

Upozorňujeme na změnu tarifu za pronájem školní tělocvičny- za 1 hod. pronájmu budou nově od 1.1.2022 platit členové Sokola 250,-Kč, ostatní 350,-Kč. ...
Zobrazit celé