Testování žáků 22. 11. 2021 a 29. 11. 2021

Zveřejněno: 18.11.2021.

Podle nařízení vlády proběhne ve škole v pondělí 22. 11. 2021 a 29. 11. 2021 testování žáků na přítomnost viru Covid 19. Testováni se povinně týká žáků, kteří nejsou plně očkovaní a neprodělali v posledních 180 dnech nemoc Covid 19. V případě, že žák odmítne testování, musí donést doklad o provedeném negativním PCR testu (platnost 72 hodin) nebo negativním antigenním testu (platnost 24 hodin). Pokud ani toto nedonese, musí být po celou dobu vyučování v roušce (neplatí pro žáky, kteří mají potvrzení od lékaře, že nemůžou ze zdravotních důvodů roušku nosit). V případě odmítnutí nošení roušky se nemůže tento žák výuky ve škole účastnit, na základě omluvenky zákonného zástupce zůstává doma. Bližší informace jsou v příloze.
Z hlediska zhoršující se epidemické situace bychom chtěli otestovat i žáky, kteří očkovaní jsou nebo nemoc prodělali, k tomu ale potřebujeme souhlas zákonných zástupců těchto žáků. S touto žádostí se na konkrétní zákonné zástupce obrátí třídní učitelé.
V případě pozitivního výsledku žáka budeme ihned kontaktovat zákonného zástupce tohoto žáka, který si ho vyzvedne ve škole a dostane další instrukce. Ostatní spolužáci v tomto případě zůstávají ve škole, vše se pak odvíjí od výsledku PCR testu tohoto žáka a následných pokynů KHS.
V případě jakýchkoli nejasností mě, prosím, kontaktujte.

                                                                                                                                                                                                                Mgr. Jan Sigl

                        

Soubory ke stažení

Nepřehlédněte!

Vyhlášení ředitelského volna

Zveřejněno: 04.11.2021.

Podle §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na…
Zobrazit celé