Řád učebny informatiky

Zveřejněno: 04.10.2018.


PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY INFORMATIKY


 1. Do učebny žáci vstupují jen s doprovodem vyučujícího.

   

 2. Každý žák se před zapnutím počítače zapíše do provozního deníku, který je u každého počítače – své jméno, třídu, datum a dobu, po kterou na počítači bude pracovat, případně všechny závady, které na počítači zjistí. (Tyto závady neprodleně nahlásí také vyučujícímu)

   

   

 3. Žák pracuje s počítačem podle pokynů vyučujícího, manipuluje s počítačem a jeho periferiemi pouze způsobem, se kterým byl seznámen učitelem v rámci výuky.

   

 4. V učebně žáci nekonzumují jídlo ani nápoje, aby nepoškodili vybavení učebny, například znečištěním klávesnice.

   

   

 5. Žáci bez svolení vyučujícího nepracují na hlavním počítači, nemanipulují s připojením počítačů k napájecímu zdroji, počítačové síti a periferiím.

   

 6. Žáci nepřinášejí do učebny vlastní datové nosiče. Nekopírují programy z počítače pro své potřeby.

   

   

 7. Jakékoliv nestandartní chování počítače ohlásí žáci učiteli.

   

 8. Žáci neprovádějí při práci s počítačem žádné operace, které by mohly ohrozit nastavení konfigurace počítače, poškodit nebo zničit software a hardware apod.

   

   

 9. Pokud žáci svévolným porušením tohoto řádu způsobí škodu na vybavení učebny, bude od jejich zákonných zástupců vymáhána finanční náhrada.

   

 10.  Žáci se v učebně chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních osob v učebně. S vybavením učebny zacházejí šetrně.

   

   

 11. Vzhledem k vysoké ceně vybavení učebny bude porušení tohoto řádu považováno za velmi závažný kázeňský přestupek.


 


 


 


            V Dolním Újezdě 1. 9. 2018


Nepřehlédněte!

Vyhlášení ředitelského volna

Zveřejněno: 04.11.2021.

Podle §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na…
Zobrazit celé