Řád učebny informatiky

Zveřejněno: 04.10.2018.


PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY INFORMATIKY


 1. Do učebny žáci vstupují jen s doprovodem vyučujícího.

   

 2. Každý žák se před zapnutím počítače zapíše do provozního deníku, který je u každého počítače – své jméno, třídu, datum a dobu, po kterou na počítači bude pracovat, případně všechny závady, které na počítači zjistí. (Tyto závady neprodleně nahlásí také vyučujícímu)

   

   

 3. Žák pracuje s počítačem podle pokynů vyučujícího, manipuluje s počítačem a jeho periferiemi pouze způsobem, se kterým byl seznámen učitelem v rámci výuky.

   

 4. V učebně žáci nekonzumují jídlo ani nápoje, aby nepoškodili vybavení učebny, například znečištěním klávesnice.

   

   

 5. Žáci bez svolení vyučujícího nepracují na hlavním počítači, nemanipulují s připojením počítačů k napájecímu zdroji, počítačové síti a periferiím.

   

 6. Žáci nepřinášejí do učebny vlastní datové nosiče. Nekopírují programy z počítače pro své potřeby.

   

   

 7. Jakékoliv nestandartní chování počítače ohlásí žáci učiteli.

   

 8. Žáci neprovádějí při práci s počítačem žádné operace, které by mohly ohrozit nastavení konfigurace počítače, poškodit nebo zničit software a hardware apod.

   

   

 9. Pokud žáci svévolným porušením tohoto řádu způsobí škodu na vybavení učebny, bude od jejich zákonných zástupců vymáhána finanční náhrada.

   

 10.  Žáci se v učebně chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních osob v učebně. S vybavením učebny zacházejí šetrně.

   

   

 11. Vzhledem k vysoké ceně vybavení učebny bude porušení tohoto řádu považováno za velmi závažný kázeňský přestupek.


 


 


 


            V Dolním Újezdě 1. 9. 2018


Nepřehlédněte!

Sběr papíru

Zveřejněno: 04.04.2022.

Upozorňujeme občany, že v termínu od 9.-11.5. bude probíhat v základní škole sběr papíru a kartonu. Vytříděný, svázaný a zvážený sběr přivážejte k postrannímu vchodu školy, nejlépe v ranních hodinách…
Zobrazit celé

Info pro cizí strávníky

Zveřejněno: 07.02.2022.

V důsledku růstu přímých a provozní nákladů školní jídelny se od 1. 3. 2022 zvyšuje cena obědů pro cizí strávníky na 75,-Kč.
Zobrazit celé

Doučování žáků škol

Zveřejněno: 02.02.2022.

Na naší škole je realizováno doučování žáků škol, které je financováno Evropskou unií. Další informace jsou v příloze.
Zobrazit celé

Ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem

Zveřejněno: 03.01.2022.

V příloze je aktuální ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem.
Zobrazit celé

Změna tarifu - tělocvična

Zveřejněno: 03.01.2022.

Upozorňujeme na změnu tarifu za pronájem školní tělocvičny- za 1 hod. pronájmu budou nově od 1.1.2022 platit členové Sokola 250,-Kč, ostatní 350,-Kč.
Zobrazit celé