Řád školního klubu

Zveřejněno: 05.10.2018.


 

ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU

Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd

 

1.    Provoz ŠK zajišťuje Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd denně.

2.    Přihlášení žáci dochází do ŠK ráno, po obědě nebo skončení vyučování. Do ŠK dochází samostatně.

3.    Způsob přihlášení a odhlášení – písemné přihlášky či odhlášky od zákonného zástupce. Písemně i omluvenky.

4.    Vychovatelé vedou příslušnou dokumentaci: přehled výchovně vzdělávací práce.

5.    Pedagogičtí pracovníci Školního klubu zpracovávají celoroční plán.

6.    Za bezpečnost a péči o svěřené žáky zodpovídá příslušný pedagogický pracovník ŠK, a to od nástupu žáků až po jejich odchod.

7.    Po ukončení provozu ŠK zodpovídají příslušní pedagogičtí pracovníci za vypnutá světla, uzavření vody a oken, uzavření prostor a vnějších dveří objektu.

8.    ŠK využívá ke své činnosti vlastní prostory, školní tělocvičnu a školní hřiště.

9.    Styk s rodiči – telefonicky, osobně, písemně při vyzvednutí mimo stanovenou dobu.

 

 

V Dolním Újezdě 1. 8. 2020                        Mgr. Jan Sigl, ředitel školy

Nepřehlédněte!

Sběr papíru

Zveřejněno: 27.09.2021.

Upozorňujeme občany, že v termínu od 11.-12.10. bude probíhat v základní škole sběr papíru a kartonu. Vytříděný, svázaný a zvážený sběr přivážejte k postrannímu vchodu školy, nejlépe v ranních…
Zobrazit celé