Řád školní dílny

Zveřejněno: 04.10.2018.


ŘÁD ŠKOLNÍ DÍLNY


 1. Do dílny žáci vstupují jen v doprovodu učitele.

   

 2. Žáci při práci používají vhodný pracovní oděv.

   

 3. Před každou prací si žáci zkontrolují nářadí a čistotu pracoviště. Zjištěné závady nahlásí učiteli. Poškozené nářadí nepoužívají.

   

 4. Na pracovišti žáci během hodiny udržují pořádek, s nářadím pracují dle pokynů učitele.

   

 5. Při práci žáci používají ochranné pomůcky všude, kde je to možné.

   

 6. Žáci dodržují veškerá bezpečnostní opatření.

   

 7. Žáci se snaží neplýtvat surovinami (materiálem) s nimiž pracují.

   

 8. I sebemenší poranění žák ihned nahlásí učiteli a nechá si je ošetřit.

   

 9. Rozpracované výrobky žáci označí svým jménem a uloží je po skončení práce na příslušné místo.

   

 10.  Po skončení práce žák uklidí pracoviště, zkontroluje a uloží nářadí na příslušné místo, případné závady nahlásí učiteli, umyje si ruce a uloží pracovní oděv.

   

   


V Dolním Újezdě 1. 9. 2018


 


Nepřehlédněte!

Vyhlášení ředitelského volna

Zveřejněno: 04.11.2021.

Podle §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na…
Zobrazit celé