Pronájem tělocvičny

Zveřejněno: 18.10.2017

Cena pronájmu

Dle Provozního řádu tělocvičny se úhrada pronájmu platí takto:

 1. org. složky TJ Sokol DÚ, žáci školy – 250,-Kč/1 hod.( kód 01)
 2. ostatní – 350,-Kč/ 1 hod. ( kód 02)
 3. každá další půlhodina se přičítá ( ½ ze stanovené částky) ( kód 03)
 4. v případě, že se jedná o turnaj dospělých v rámci Sokola, pak 1 hod. pronájmu činí 300,-Kč/hod.
 5. úhrada se provádí proti příjmovému dokladu- vedoucí složky předá podklady pro úhradu, tj. uvedeny dny a hodiny, které využily
 6. úhradu lze provést bezhotovostně přímo na účet školy, e-mailem lze poslat podklady pro úhradu

Pronájem za 1 hod.
org. složky TJ SOKOL DÚ -250,-Kč
ostatní – 350,-Kč
tenisové kurty – 50,-Kč

Objednání haly
je možné u vedení školy, nebo u správce haly - viz kontakty.

Úhrada se provádí v hotovosti proti příjmovému dokladu ( u pravidelných akcí pravidelně na konci měsíce).

Pravidelné akce se řídí dle rozvrhu, viz. nástěnka.
V případě předem naplánovaných turnajů ( sobota, neděle), viz. nástěnka se pravidelné složky nekonají.


Provozní řád tělocvičny při ZŠ Dolní Újezd

Základní údaje

 • rozvrh pro školu a veřejnost jsou zveřejněny na tabuli u vchodu do haly
 • uživatelé haly jsou povinni řídit se Provozním řádem
 • v celém objektu je přísný zákaz kouření
 • nalezené předměty uživatelé odevzdají správci, školníkům nebo vedení školy
 • všechny prostory je třeba udržovat v čistotě a neničit vybavení haly, také není možno bez souhlasu vedení školy přeznačovat a jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch „ lajnování“, lepit značky apod.
 • veškeré závady se okamžitě ohlásí správci nebo vedení školy
 • provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít sport. halu z technických nebo jiných důvodů, oznámení bude viset u vchodu do haly

Odpovědnost při využívání haly

 • vstup na plochu haly je možný pouze v doprovodu a pod dozorem dospělé osoby ( trenér ,cvičitel, vedoucí kolektivu), která je zodpovědná za pořádek a dodržování Provozního řádu, též odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů, včetně příp. sankcí uložených za jejich porušení
 • při vstupu do tělocvičny vždy otevírá odpovědná osoba, u cizích a posledních složek otevírá a zavírá správce
  pokud vedoucí zjistí nějaké závady, okamžitě je ohlásí správci
 • všichni uživatelé jsou povinni se převléknout v šatnách, obuv odkládají při vstupu do botníků, kola je povoleno odkládat do vestibulu
  vstup na plochu je povolen pouze v čisté sálové obuvi, nepřípustná je obuv, která zanechává na ploše stopu
 • uživatel ( trenér, cvičitel, vedoucí kolektivu), který v hale provozuje sport. činnost pro další osoby, odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech těchto osob, které jsou v prostorách haly přítomny v souvislosti s jeho činností
 • při nerespektování těchto zásad můžou být uživatelé vedením školy nebo správcem okamžitě vyloučeni nebo jim zakázána činnost na určitou dobu, při záměrném poškozování zařízení bude udělena pokuta
  je zakázáno zdržovat se před cvičením i po jeho skončením v šatnách bezdůvodně
 • při pořádání turnajů je zajištěna pořadatelská služba, která kontroluje dodržování těchto zásad

Kalkulace ceny obědů ve školní jídelně

Zveřejněno: 20.10.2022

Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd Kalkulace ceny obědů ve školní jídelně od 1. 11. 2022 MŠ 3 – 6 let přesnídávka 11,-- oběd 30,-...
Zobrazit celé

Info pro cizí strávníky

Zveřejněno: 7.2.2022

V důsledku růstu přímých a provozní nákladů školní jídelny se od 1. 3. 2022 zvyšuje cena obědů pro cizí strávníky na 75,-Kč. ...
Zobrazit celé

Doučování žáků škol

Zveřejněno: 2.2.2022

Na naší škole je realizováno doučování žáků škol, které je financováno Evropskou unií. Další informace jsou v příloze. ...
Zobrazit celé

Ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem

Zveřejněno: 3.1.2022

V příloze je aktuální ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem. ...
Zobrazit celé

Změna tarifu - tělocvična

Zveřejněno: 3.1.2022

Upozorňujeme na změnu tarifu za pronájem školní tělocvičny- za 1 hod. pronájmu budou nově od 1.1.2022 platit členové Sokola 250,-Kč, ostatní 350,-Kč. ...
Zobrazit celé