Informace o základní škole 2021/22

Zveřejněno: 01.09.2021.

 

Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd, příspěvková organizace, zřizovatel Obec Dolní Újezd

Součásti školy: základní škola, školní družina a klub, školní jídelna, mateřská škola

Hlavní úkol: poskytování základního vzdělávání v rámci povinné školní docházky v souladu s právními předpisy.

 

V 1.-9. ročníku bude školní výuka probíhat podle ŠVP Základní škola, č.j. 10520. (Úpravy ŠVP od 1.9. 2020).

 

Počet tříd: 17 (kromě 3. roč.) jsou dvě třídy v ročníku.

 

Počet žáků: celkem 334 (169 chlapců, 165 dívek), na I. st. (v 1.-5. roč.) je 170 žáků, na II. st.

(6.-9.roč.) je žáků 164, škola je největší venkovskou školu, průměrný počet žáků ve třídě je 20.

 

ZŠ je školou spádovou, navštěvují ji žáci z okolních obcí: Jiříkov, Václavky, Horní Újezd, Desná, Poříčí, Zrnětín, Mladočov, Budislav, Osík.

 

 

Složení pedagogického sboru:

 

 

Vedení školy: ředitel – Mgr. Jan Sigl

                       zástupce ředitele – Mgr. Marie Andrlová

 

výchovný poradce – Mgr. Kamila Kapounová

preventista- Mgr. Magdalena Bulvová (2.st.), Mgr.Lenka Stráníková (1.st.)

metodik ICT- Mgr.Tomáš Fliedr, Mgr. Petra Jiráčková

koordinátor ŠVP- Mgr. Zuzana Brůnová

 

třídní učitelé: 

                  1.A.- Mgr. Drábková Ilona

                                    1.B- Mgr. Krásná Ludmila

2.A- Mgr. Stráníková Lenka

2.B- Mgr. Ropková Marie

3.     Mgr. Doubková Jitka

4.A- Mgr. Lázničková Štěpánka

4.B- Bc. Frank Petr

5.A- Mgr. Jiráčková Petra

5.B- Mgr. Melšová Kateřina

6.A- Švecová Jana

6.B- Leischnerová Pavlína

7.A- Mgr. Crowe Lenka

7.B- Mgr. Watrobová Eliška

8.A- Mgr. Brůna Václav

8.B- Mgr. Kapounová Kamila

9.A- Mgr. Fialová Martina

9.B- Mgr. Fliedr Tomáš

 

 

bez třídnictví: Bc.Zlata Hrubá, Mgr. Magdalena Bulvová, Mgr.Klára Bisová, Mgr. Marie Andrlová, Mgr. Karolína Kopecká. Jiří Lněnička, Mgr. Josef Hájek, Mgr. Aneta Nádvorníková

 

vychovatelky šk. družiny a klubu:  Jitka Sedliská , Faitová Martina, Švecová Dagmar, Radka Otavová, Romana Hynková, Petra Šteflová

asistentky  pedagoga: Dagmar Švecová, Dagmar Otavová, Marta Vomočilová, Stanislava Čejková, Romana Hynková, Petra Šteflová

 

Vedoucí metodického sdružení I.st.- K.Melšová, předmětových komisí 2.st.- ČJ- J.Švecová, M- M.Fialová, společenské vědy- Pavlína Leischnerová, Cizí jazyk- Z.Hrubá, přírodní vědy- T.Fliedr, výchovné předměty- V. Brůna

 

Zájmový útvar : výuka římskokat. náboženství pro žáky 1.- 9.roč. – p. Vomočilová, p. Jareš, p.Rádek, p.Grabiec, p.Flaška, p. Šnevajs

                                   

Péče a pozornost je mj. věnována:

-integrovaným žákům se zdravotním znevýhodněním či postižením a s vývojovou poruchou, vyučující pro tyto žáky tvoří individuální a podpůrné plány (ve spolupráci s poradenským zařízením a rodiči)

 

-vycházejícím žákům- volba povolání, konzultace s vých. poradcem, přihlášky, nabídky středních škol, burza škol, profesní orientace

- technické vzdělávání- spolupráce hlavně se středními školami, vybavování dílen, praktické činnosti –

 

-problematika BOZP, PO, CO a krizové připravenosti zařazena do výuky dle ŠVP, postup ZŠ dle směrnice k BOZP

 

-problematika prevence dle preventivního programu ZŠ- spolupráce se společností ACET, pravidelné uskutečňování preventivních programů rizikového chování v jednotlivých třídních kolektivech, tzv. vrstevnické programy ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí

 

- grant Šablony III: zaměřen na tvorbu klubů zábavné logiky a deskových her, rozvoj čtenářské gramotnosti, doučování žáků ohrožených neúspěchem a materiální zabezpečení

- spec. pedagog – Mgr. Magda Límová

 

 

Zájmová činnost

 

      -    pěvecký sbor pro žáky I.st. – p.u. Hájek (příprava hud. vystoupení, hud. rozvoj dětí)

-          pěvecký kroužek pro II.st.. – p. Andrlová (zaměřeno na pěvecký a hudební rozvoj, vystoupení)

-          sportovní hry pro 1. a 2.st.-  p.Brůna, p.Frank (spolupráce s celorepublikovou asociací školních sportovních klubů)

-          přírodovědný kroužek- p.Lněnička (poznávání přírody, příprava na soutěže)

-          angličtina pro 1.a 2.roč.- p.Kopecká

-           příprava na zkoušky na SŠ pro 9.tř-Čj,M.-  p.Švecová, p.Watrobová, p.Fialová

 

 

Zájmová činnost v rámci školní družiny a klubu – ,p.Sedliská , p. Faitová, p.Švecová, p.Hynková,p.Otavová, p.Šteflová,p.Brůna, p.Frank, p.Lázničková

-          sportovní hry - 1.-9.roč.

-          výtvarná a pracovní náplň, turistické a přírodovědné akce, regionální prvky

-          rekreační a odpočinková činnost, příprava na vyučování – denně dle týdenní skladby zaměstnání v ŠD a ŠK, provoz od 6.20hod.

 

Žákovská knihovna – p. Doubková, půjčovní doba v pondělí dopoledne

 

Další zájmová činnost: vyučující 1. a 2. stupně nabídnou žákům účast na mnoha akcích – reprezentace školy v soutěžích: sportovních, výtvarných, matematických a fyzikálních, přírodovědných a ekologických, jazykových, zeměpisných a dějepisných (vlastní akce školy nebo z nabídky dalších institucí),vzdělávací exkurze, návštěvy kulturních představení, tradici má oslava Dne dětí, příp. olympijský den, vánoční besídky, slavnostní shromáždění na konci šk. roku, soutěž Mikroregionu

 

Další nabídka: - plavecký výcvik pro žáky 3. a 4.roč.(zařazeno do ŠVP)), leden 2022

                        - pobyt a škola v přírodě – vícedenní akce pro žáky 5.roč.

                        - lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.a 8.roč. – 6.-11.2.2022, 13.-18.2.2022

                        - branně turistický kurz pro žáky 8.roč.

-          poskytování první pomoci pro žáky 5. a 8. roč. v rámci výuky přírodovědy a přírodopisu, ve spolupráci s ČČK-Mladý zdravotník a se SZŠ Svitavy-minikurz první pomoci pro žáky 2.st.

-          spolupráce s Knihovnou Dolní Újezd (Nonstop čtení, Noc s Andersenem, Pasování na čtenáře, setkání se známými spisovateli a ilustrátory)

-          pitný režim – podávání nápojů – ve spolupráci se SRPŠ (M.Faitová, kuchařky ŠJ + provozní zaměstnanci)

-          školní mléko, ovoce do škol- pro žáky 1.st., celostátně dotované ( p.Drábková)

-          Klub mladých čtenářů – nabídka levnějších knih (p.Watrobová)

-          charitativní akce: fond Sidus, Život dětem (p.Leischnerová,p.Ropková)

-          sběry: papíru, sušené pomerančové kůry, nápojových kartonů, potravinářských použitých olejů, PET víček, Ekolamp-M.Faitová

-          sportovní projekt-Olympijský víceboj ve spolupráci s Českým olympijským výborem

 

Třídní schůzky a konzultační odpoledne – od 15.00 hod:

                        čtvrtek 4. listopadu

                        čtvrtek 6.ledna-konzultace

                        čtvrtek 7.dubna

                        čtvrtek 19. května-konzultace pro pozvané rodiče

-          konzultace a schůzky se zákonnými zástupci kdykoliv během roku dle dohody

 

Zápis dětí do prvních ročníků v úterý 12. dubna 2022. Přijímací zkoušky – možnost podání 2 přihlášek, talentové zkoušky v průběhu ledna (stanoví ředitel SŠ)

 

Termíny prázdnin: podzimní – 27.-29. října

                              vánoční – 23.12.-2.1, zahájení výuky 3.1.2022

                              pololetní – pátek 4.2.2022

                              jarní – 26.2.-6.3.2022

                              velikonoční – 14.-15.4.- čt-pá

Období školního vyučování bude ukončeno 30.6.2022

Ředitelské volno: -

 

Další zaměstnanci školy: účetní – p. J.Hladíková- vedení podvojného účetnictví

 

Stravování školní a pro cizí strávníky – vedoucí ŠJ- p.Lipavská

                                                            - kuchaři:

 p.Zerzánová,  p.Kladivová,p.Kysilková,p.Čejka ,p.Částková,p.Jůzová

 

Provozní zaměstnanci: školník, topič, úklid, údržbář – p. Doseděl, p.Romportl

                                     úklid – p.Matoušová, p.Štanclová., p. Chadimová, p.Šinkorová

 

Při ZŠ existuje SRPŠ- ustanoven výbor z třídních důvěrníků, výborová schůze tvoří a schvaluje rozpočet.

Složení školské rady: předseda L.Jareš,J.Čejka, P.Kopecký,P.Kubeš, P.Jiráčková,V.Brůna

Telefony: škola 461 632 816, tel. do ŠD 736 481 150, telefon ŠJ 461 631 115,

 e-mail: skola@zsdu.cz, reditel@zsdu.cz

web. : www.zsdu.cz

Nepřehlédněte!

Info pro cizí strávníky

Zveřejněno: 07.02.2022.

V důsledku růstu přímých a provozní nákladů školní jídelny se od 1. 3. 2022 zvyšuje cena obědů pro cizí strávníky na 75,-Kč.
Zobrazit celé

Doučování žáků škol

Zveřejněno: 02.02.2022.

Na naší škole je realizováno doučování žáků škol, které je financováno Evropskou unií. Další informace jsou v příloze.
Zobrazit celé

Ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem

Zveřejněno: 03.01.2022.

V příloze je aktuální ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem.
Zobrazit celé

Změna tarifu - tělocvična

Zveřejněno: 03.01.2022.

Upozorňujeme na změnu tarifu za pronájem školní tělocvičny- za 1 hod. pronájmu budou nově od 1.1.2022 platit členové Sokola 250,-Kč, ostatní 350,-Kč.
Zobrazit celé