Informace o případné distanční výuce

Zveřejněno: 25.9.2020

Aktuální informace o případné distanční výuce
Vážení rodiče, dovolte mi, abych vás seznámil s aktuálními informacemi týkajících se případné distanční výuky žáků. 
V případě, že škola začne využívat nějaké formy distanční výuky, je zákonem nyní nově stanovena povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat. Výuka by při omezení přítomnosti žáků ve škole byla organizována takto:

    Prezenční výuka probíhá ve třídě v případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Prezenční výuka probíhá běžným způsobem.

2.       Smíšená výuka probíhá ve třídě v případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole (onemocnění či karanténa) týká více než 50 % žáků konkrétní třídy, škola je pak povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána osobní účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Tedy v uvedených třídách pro jednu skupinu prezenční, pro druhou distanční výuka.

3.       Distanční výuka probíhá ve třídě v případě, že zákaz osobní přítomnosti ve škole platí pro všechny žáky této třídy. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem ve standardním režimu. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků školy, přechází na distanční výuku celá škola.

Distanční výuka bude případně probíhat formou on-line nebo off-line výuky.

Pojmem on-line výuka je označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu a je podporován nejrůznějšími digitálními technologiemi a softwarovými nástroji, na naší škole budeme pro toto vzdělávání používat aplikaci Microsoft Teams (pro žáky 3. třídy a starší) a Zoom (pro žáky 1. a 2. třídy). Pokud žák nedisponuje odpovídajícím hardwarovým zařízením (počítač, notebook, tablet nebo mobilní telefon s připojením na internet), bude škola tato zařízení podle svých možností žákům zapůjčovat (vždy bude sjednána smlouva o výpůjčce). Pokud žák nemá možnost připojení k internetu, bude vzděláván podle principů off-line výuky. Jedná se většinou o samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů. Může se také jednat o plnění praktických úkolů. Při výuce v jednotlivých třídách bude uplatňována kombinace on-line a off-line výuky s ohledem na věk a schopnosti žáků.

Vzhledem k povinností žáků se distančně vzdělávat, je účast žáků na on-line hodinách povinná, pokud se výuky žák nemůže zúčastnit, omlouvá ho jeho zákonný zástupce stejně jako při prezenčním vzdělávání.

Velmi důležitá je tedy v případě distančního vzdělávání komunikace mezi rodiči a učiteli, která prioritně probíhá v aplikaci Bakaláři, samozřejmě ale také telefonicky nebo pomocí SMS. V případě, že se žák nezapojuje do distanční výuky, je třeba společně hledat příčiny a snažit se je co nejdříve odstranit.

Doufáme, že budeme moct distanční výuku používat pouze jako doplněk prezenční výuky, ale intenzívně pracujeme na tom, aby v případě, že by byla distanční výuka na naší škole nařízena, byli na ni připraveni co nejlépe jak žáci, tak učitelé. Věřím, že při vzájemné spolupráci vše zvládneme.

 

 

                                                                                                                                                                                                  Mgr. Jan Sigl

                                                                                                                                                                                                      ředitel školy

Kalkulace ceny obědů ve školní jídelně

Zveřejněno: 20.10.2022

Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd Kalkulace ceny obědů ve školní jídelně od 1. 11. 2022 MŠ 3 – 6 let přesnídávka 11,-- oběd 30,-...
Zobrazit celé

Info pro cizí strávníky

Zveřejněno: 7.2.2022

V důsledku růstu přímých a provozní nákladů školní jídelny se od 1. 3. 2022 zvyšuje cena obědů pro cizí strávníky na 75,-Kč. ...
Zobrazit celé

Doučování žáků škol

Zveřejněno: 2.2.2022

Na naší škole je realizováno doučování žáků škol, které je financováno Evropskou unií. Další informace jsou v příloze. ...
Zobrazit celé

Ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem

Zveřejněno: 3.1.2022

V příloze je aktuální ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem. ...
Zobrazit celé

Změna tarifu - tělocvična

Zveřejněno: 3.1.2022

Upozorňujeme na změnu tarifu za pronájem školní tělocvičny- za 1 hod. pronájmu budou nově od 1.1.2022 platit členové Sokola 250,-Kč, ostatní 350,-Kč. ...
Zobrazit celé